Apollonia Kotero

Apollonia Kotero

Natalie Merchant

Natalie Merchant

Neve Campbell

Neve Campbell

Nicollette Sheridan

Nicollette Sheridan

Bettie Page

Bettie Page

Gina Lollabrigida

Gina Lollabrigida

Angela Gossow

Angela Gossow

Joanna Cassidy

Joanna Cassidy

Lindsay Wagner

Lindsay Wagner

(Source: forgedbifriction, via thomasjohnpowers)

Helena Bonham Carter

Helena Bonham Carter